Om oss

Solbacka Resurskooperativ anpassar arbetsområdena efter vilka som finns i kooperativet för tillfället och våra resurser.

På Solbacka lyssnar vi på våra anställda och vi är ett företag där man kan utveckla egna idéer. 


 
____________________________________________________________________
Solbacka Resurskooperativs ekonomiska förening grundades 2011.

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag där vi alla jobbar 100% av vår egen förmåga. Då vi är ett socialt företag skiljer sig vi oss lite i vårt arbete och tänk gentemot andra företag. 

Sociala företag är ett övergripande begrepp för alla företag som kan omfattas av definitionen;

Sociala företag bedriver näringsverksamhet 


  • med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv
  • som återinvesterar sina vinster
  • skapar delaktighet för medarbetarna
  • som är fristående från offentlig verksamhet

 


För att vara ett arbetsintegrerande socialt företag krävs alltså att man skapar arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden, ett starkt deltagarinflytande och ett empowermentperspektiv i arbetet.

Sociala företag har alltså en dubbel affärsidé; att utveckla människan, samtidigt som man producerar och säljer varor och tjänster på marknaden. De sociala företagen bygger oftast på en kooperativ värdegrund. Den vanligaste och mest passande företagsformen för ett arbetsintegrerande företag är en Ekonomisk förening.

 Vi  försöker hela tiden anpassa vårt arbete efter kundens behov och efter våra anställdas kompetens.